Voorbeelden van projecten

Klant cases

Service Provider

Voor een service provider heeft RVS Consultancy een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de bouw van een eigen VOIP infrastructuur.
De haalbaarheidsstudie bestond uit:
Het ontwerpen van de basis architectuur voor de infrastructuur
Het maken van initiele aanbevelingen voor technologie keuzes
Onderhandelingen met potentiële leveranciers
Opzetten basis financiële businesscase.

Financiële Dienstverlener

Voor een financiële dienstverlener is studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een low latency verbinding over grote afstanden over verschillende landen binnen Europa (ca 700 km) op basis van microwave technologie.

De haalbaarheidsstudie bestond uit:
Onderzoek naar de technische haalbaarheid
Onderzoek naar beschikbare frequenties en opstelpunten
Onderzoek naar leveranciers
Na de haalbaarheidsstudie is de volgende fase ook uitgevoerd.

Dit bestond uit:
Het aanvragen van de frequenties in de verschillende landen
De onderhandelingen met de opstelpunteigenaren gevoerd en contracten afgesloten
Het afsluiten van de contracten met de technologie leverancier en de installateurs voorbereid.

RVS consultancy foto
RVS consultancyfoto